Privacybeleid

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bencom houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

De verwerkingen van persoonsgegevens door Bencom BV zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1004948.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Verantwoordelijke: Bencom BV ('Bencom'), gevestigd te Usquert (Nederland), Wadwerderweg 10.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze websites, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of 'gratis aanmelder' is.

Gegevensverzameling

 • Actief verstrekte informatie: Als je je gratis aanmeldt, verstuur je je (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Bencom via een beveiligde verbinding. Bij het uploaden van een telefoonrekening in de Belwijzer verstuur je gegevens over het aantal minuten en momenten dat je belt, sms't en data verbruikt, eveneens via een beveiligde verbinding.
 • Passief verstrekte informatie: Bij het surfen over het internet stel je, wellicht zonder dat je je daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over jou te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee je over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die je gebruikt en de internetpagina's die je bekijkt. Bencom kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Bencom maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die abonnementen vergelijken worden opgeslagen in cookies. Stel dat je alleen internetverbindingen wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat je dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven. Ook voor bijvoorbeeld het inloggen op het forum worden cookies gebruikt om je gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen van de Bencom sites worden bijgehouden door middel van Google Analytics, hiervoor kunnen cookies worden geplaatst. Ook kunnen cookies worden geplaatst om te meten hoeveel bezoekers van bepaalde websites van partners vandaan komen.
 • Advertentie cookies: vanuit verscheidene banners op de Bencom sites kunnen cookies geplaatst worden die ervoor zorgen dat de bezoeker relevantere advertenties te zien krijgt.

De gebruiker kan te allen tijde de cookies verwijderen vanuit de instellingen van de browser.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Bencom. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden. Daarnaast maakt Bencom gebruik van display-advertenties en remarketing van Google Analytics bij online advertenties. Google gebruikt cookies om te “onthouden” dat je onze website hebt bezocht. Vervolgens plaatst Google onze advertenties. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties.
De cookies die geplaatst worden voor social media kunnen door die aanbieders en eventuele partners gelezen worden (zie hiervoor het privacybeleid van Twitter en Google+). De cookies geplaatst door advertenties kunnen ingezien worden door de adverteerder (rechtstreeks of via een mediabureau). Bencom heeft geen toegang tot gegevens in de meet cookies, social media cookies of advertentie cookies.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt voor de Telecom e-zine en de Contractwizard van Bencom of worden via een beveiligde verbinding verzonden naar de door jou aangegeven telecom- en/of internetprovider, om je bestelling te behandelen, of worden gebruikt om een nauwkeurig advies te geven over mobiele telefonie en de Belwijzer te verbeteren. Indien je ook je e-mailadres hebt ingevuld, informeert Bencom je per omgaande d.m.v. een e-mail of je aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

 • de aangevraagde e-zines/nieuwsbrieven te kunnen toezenden
 • een advies te geven over het meest geschikte mobiele telefonie pakket en de Belwijzer verder te verbeteren
 • je aanvraag voor diensten af te kunnen handelen en je te kunnen informeren over het verloop daarvan
 • aan wet- en regelgeving te voldoen

Bewaren van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens, die je verstrekt voor een aanvraag voor diensten worden bij Bencom niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. De afmeldprocedure voor de Telecom e-zine staat vermeld op de websites en onder elke verzonden nieuwsbrief/e-zine.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Bencom. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden. Daarnaast maakt Bencom gebruik van display-advertenties en remarketing van Google Analytics bij online advertenties. Google gebruikt cookies om te “onthouden” dat je onze website hebt bezocht. Vervolgens plaatst Google onze advertenties. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties.
De cookies die geplaatst worden voor social media kunnen door die aanbieders en eventuele partners gelezen worden (zie hiervoor het privacybeleid van Twitter, Google+ en YouTube). De cookies geplaatst door advertenties kunnen ingezien worden door de adverteerder (rechtstreeks of via een mediabureau). Bencom heeft geen toegang tot gegevens in de meet cookies, social media cookies of advertentie cookies.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Bencom verstrekt je gegevens onder geen beding aan enige andere partij behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt.

De persoonsgegevens worden door Bencom niet gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld aanbiedingen, acties en andere producten of diensten.

De door jou gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van je gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze aanbieder.

Recht van inzage en correctie

Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Bencom over jou in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een briefje te sturen naar: Bencom BV, Wadwerderweg 10, 9988 SX Usquert. Vermeld in de brief je volledige adres (ook evt. e-mailadres) en je verzoek tot inzage. Je ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij je per keer EUR 5,- in rekening.

Recht van verzet

Als je niet langer prijs stelt op onze informatie of als je je toestemming voor het gebruik van je e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kun je dit schriftelijk doorgeven via het contactformulier op de website of de afmeldbutton gebruiken onderaan de ontvangen correspondentie. Binnen een maand stopt de informatievoorziening  waarvoor je je hebt afgemeld.

Indien je de registratie bij Bencom beëindigt, zullen je persoonsgegevens op jouw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.

Geheimhouding

De medewerkers van Bencom, Bencom zelf en zij die in opdracht van Bencom toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Bencom verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Zodra je op een beveiligde gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Bencom maakt hierbij gebruik van de SSL (Secure Socket Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen je pc en Bencom is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Deze sleutel is aanwezig in het certificaat dat je browser ontvangt zodra je gebruikmaakt van het beveiligde gedeelte van Bencom (https).

Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Bencom BV (en niet van een hacker) maakt Bencom gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Bencom is dit Globalsign. Globalsign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook echt van Bencom afkomstig is.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Het privacybeleid is op 15 december 2001 in werking getreden. Bencom behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kun je sturen via het contactformulier.

13-04-2018