Alle tv-aanbieders vergelijken en bestellen
Ben Woldring
Vragen? De helpdesk is momenteel gesloten.
Wij zitten straks vanaf 9.00 uur weer voor u klaar!
Vergelijk en kies de beste deal
Digitale tv vergelijken

Cashbackactie

 • Digitelevisie.nl is een handelsnaam van Benergy BV.
 • De hoogte van het cashbackbedrag bedraagt minimaal EUR 20,- en verschilt per product.
 • De cashbackactie is alleen geldig voor abonnementen die via Digitelevisie.nl zijn afgesloten. De actie geldt alleen voor de consumentenproducten. Varianten van pakketten die meedoen aan de actie zijn:  tv only, internet & TV en  alles-in-1. Zakelijk internet en mobiel internet komen niet in aanmerking voor de cashbackactie.
 • Consumenten die ouder zijn dan 18 jaar kunnen meedoen aan de cashbackactie.
 • Het recht op cashback is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Uw aanvraag voor deelname aan de cashbackactie dient binnen 8 weken na de aansluitdatum bij uw nieuwe provider door Benergy BV te zijn ontvangen volgens de in deze voorwaarden beschreven procedure.
 • Om de cashback te ontvangen moet u deze aanvragen door een email te sturen naar cashback@digitelevisie.nl met daarin de volgende gegevens; 1) Naam 2) adres 3) postcode, 4) telefoonnummer 5) e-mailadres 6) bestelnummer Internetten.nl 7) rekeningnummer (IBAN) waarop de cashback gestort dient te worden. De tenaamstelling van deze rekening dient overeen te komen met de tenaamstelling van het abonnement bij de provider. Tevens dienen we een 8) kopie van de eerste factuur van uw provider te ontvangen waarop de cashbackactie betrekking heeft.
 • Deze actie is alleen geldig als u na uw aanmelding via Digitelevisie.nl daadwerkelijk klant wordt bij de door u geselecteerde provider. Na aanvraag van de cashback controleert Benergy BV of uw abonnement is opgeleverd, niet is geannuleerd en uw eerste factuur is betaald.
 • U krijgt het bedrag van de cashbackactie eenmalig retour van Benergy BV.
 • Het is niet mogelijk de cashback te ontvangen via creditcard, PayPal, crypto valuta of spaarrekeningen.
 • Benergy BV streeft ernaar het cashbackbedrag binnen 6 tot 8 weken na het indienen van een volledige en geldige registratie over te maken op het rekeningnummer zoals vermeld in de aanvraag.
 • Op de cashbackactie en actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • De cashbackactie is geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de website van Internetten.nl. De consument kan maximaal één keer deelnemen per overstap / afgesloten abonnement.
 • Benergy BV verwerkt persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in het kader van deze cashback actie uitsluitend voor het uitbetalen van de cashbackvergoeding. Meer informatie over hoe Benergy BV uw gegevens beschermt is te vinden op digitelevisie.nl onder privacyverklaring
 • Benergy BV kan een deelnemer op elk moment weigeren of uitsluiten van verdere deelname naar eigen inzicht en zonder opgave van reden.
 • Benergy kan altijd besluiten om de actie op te schorten, te wijzigen of te stoppen zonder enige vorm van aansprakelijkheid.
 • Klachten of vragen over deze actie? Neem dan contact met ons op per e-mail: cashback@digitelevisie.nl

Vergelijk en kies de beste deal

Op Digitelevisie.nl vergelijken we gratis alle digitale tv pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.